The World of River Morphology cover

The World of River Morphology spread 1

The World of River Morphology spread 2

The World of River Morphology spread 3

The World of River Morphology spread 4

The World of River Morphology

Dr. Roy Frings, bevlogen docent aan de RWTH Aachen Universiteit, schreef dit boek voor zijn studenten civiele techniek.

In negen korte en toegankelijke hoofdstukken definieert de auteur de wetenschap van de riviermorfologie, benadrukt hij het ecologische en maatschappelijke belang ervan, beschrijft hij de geschiedenis van de discipline, geeft hij een inleiding in de wetenschapsfilosofie, behandelt hij de fundamentele concepten van de discipline, legt hij de methoden en uitdagingen van het onderzoek naar riviermorfologie uit en presenteert hij een holistische, ecocentrische kijk op rivierbeheer.

Wij maakten er een rijk geïllustreerd boek van, met mooie foto’s en – heel veel – verklarende schema’s, figuren en illustraties. De coverillustratie kwam tot stand in een samenwerking met illustrator Toon Hezemans.