Logo voor NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek)