Logo E2CB


E2CB is een nationaal consortium van zes universiteiten (waaronder TU Delft), tien industriële eindgebruikers en NWO, dat werkt aan technologie voor een intrinsiek duurzame, grootschalige productie van brandstoffen. De afkorting E2CB staat letterlijk voor het chemische proces: Electrons to Chemical Bonds, oftewel het omvormen via electrosynthese van electronen, water, lucht en uitstootgassen naar chemische verbindingen waaruit brandstoffen kunnen worden gemaakt.